SPI služba
Vuča neispravnih vozila
Otklon kvara
 
Otklon kvara